Inicio Listado novas Información púb...

Información pública da documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Pigarcre, S.L. para unha explotación porcina

Autorización Ambiental Integrada

ANUNCIO do 25 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Pigarcre, S.L. para unha explotación porcina de ceba situada en Finca Abelar II, parroquia de San Pedro de Vizoño, no concello de Abegondo (expediente 2019-IPPC-M-121).

Ligazón

Un período de vinte (20) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG.