Inicio Listado novas Información púb...

Información pública para a proposta de asignación individualizada de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro correspondente ao ano 2020 a operadores aéreos

Información pública - Emisións

Anuncio da Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre a apertura do período de información pública para a proposta de asignación individualizada de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro correspondente ao ano 2020 a operadores aéreos, como consecuencia da vinculación dos réximes de comercio de dereitos de emisión da UE e de Suíza.

O prazo de presentación de observacións comeza o día seguinte ao de publicación deste anuncio no BOE e finalizará despois de 20 días hábiles contados a partir de dita data.

BOE Núm. 206 Xoves 30 de julio de 2020 Sec. V-B. Páx. 32804