Inicio Listado novas Revisión da AAI...

Revisión da AAI outorgada a Granja Amistad de Orense, C.B. para unha explotación de galiñas poñedoras

Autorización Ambiental Integrada

ANUNCIO do 16 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Granja Amistad de Orense, C.B. para unha explotación de galiñas poñedoras (expediente 2019-IPPC-M-50).

Ligazón

20 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG.