Inicio Listado novas Plan xeral de o...

Plan xeral de ordenación municipal do concello de Cariño

Avaliación Ambiental Estratéxica

Está a súa disposición co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica ordinaria. Nome do plan: Plan xeral de ordenación municipal do concello de Cariño. Promotor: Concello de Cariño. Órgano substantivo: Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Expediente: 2020AAE2419. Código web: 2332/2020. No caso de que o estimen conveniente, prégase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do Plan.

Ligazón

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 28/07/2020 ata o día 28/09/2020.