Inicio Listado novas Procedemento de...

Procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Fraga do Monte Raño,

Información pública

ANUNCIO do 9 de xullo de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Fraga do Monte Raño, de titularidade da Comunidade de Montes de Veríns.

Faise público que por espazo de dous (2) meses, que computarán a partir do día seguinte da publicación no Diario Oficial de Galicia do presente anuncio, ábrese un período de información pública do procedemento de inscrición de oficio, no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas, del monte Fraga do Monte Raño, sito no concello de Irixoa, de titularidade da Comunidade de Montes de Veríns.

DOG Núm. 148 Venres, 24 de xullo de 2020 Páx. 29417