Inicio Listado novas AAE simplificad...

AAE simplificada Plan parcial da área industrial de Portorroibo, concello das Pontes de García Rodríguez

Avaliación Ambiental Estratéxica

Está a súa disposición co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Nome do plan: Plan parcial da área industrial de Portorroibo. Promotor e órgano substantivo: Concello das Pontes de García Rodríguez. Expediente: 2020AAE2456. Código web: 2317/2020. No caso de que o estimen conveniente, prégase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do Plan.

Ligazón

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 19/05/2020 ata o día 20/07/2020,  de conformidade co sinalado na Orde do 27 de abril de 2020 pola que se acorda o inicio e/ou a continuación da tramitación de determinados procedementos indispensables para a protección do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos públicos no ámbito desta consellería durante a vixencia do estado de alarma.