Inicio Pregunta frecuente

AAE simplificada Modificación puntual das NNSSPP do concello de Corcubión: normativa urbanística

Avaliación Ambiental Estratéxica

Está a súa disposición co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Nome do plan: Modificación puntual das Normas subsidiarias de planeamento do concello de Corcubión: normativa urbanística. Promotor: Concello de Corcubión. Órgano substantivo: Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Expediente: 2020AAE2463. Código Web: 2323/2020. No caso de que o estimen conveniente, prégase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do Plan.

Ligazón

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 12/06/2020 ata o día 12/08/2020.