Inicio Listado novas Avaliación ambi...

Avaliación ambiental estratéxica simplificada do Proxecto sectorial de creación de solo industrial para as instalacións da mercantil ASERPAL, S.A.e

Avaliación ambiental estratéxica

Está á súa disposición, co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece a Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, o documento ambiental estratéxico e o borrador do seguinte: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Nome do plan: Proxecto sectorial de creación de solo industrial para as instalacións da mercantil ASERPAL, S.A. Localización: p.q.676,9 da estrada N-634, nos concellos de Vilasantar e Mesía (A Coruña). Promotor: ASERPAL, S.A. Órgano substantivo: Dirección Xeral de Enerxía e Minas. Expediente: 2019AAE2360. Código web: 2225/2019. No caso de que o estimen conveniente, rógase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do plan.

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 14/08/2019 ata o día 17/10/2019.

Ligazón