Inicio Listado novas Modificación pu...

Modificación puntual núm.1 do Plan xeral de ordenación municipal de Porto do Son, relativa ao cambio da normativa urbanística

Avaliación ambiental estratéxica simplificada

Está a súa disposición co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece a Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada Nome do plan: Modificación puntual núm.1 do Plan xeral de ordenación municipal de Porto do Son, relativa ao cambio da normativa urbanística Promotor: Concello de Porto do Son Órgano substantivo: Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo Expediente: 2022AAE2695 No caso de que o estimen conveniente, prégase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do Plan.

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 21.06.2022 ata o día 04.08.2022, nesta ligazón