Inicio Listado novas Proxecto de Rea...

Proxecto de Real Decreto polo que se modifica o Real Decreto 907/2007, do 5 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Planificación Hidrolóxica

Participación pública

Proxecto de Real Decreto polo que se modifica o Real Decreto 907/2007, do 5 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Planificación Hidrolóxica, en relación coa preparación dos Plans Hidrolóxicos e os Plans Especiais de Seca, e o Regulamento do Dominio Público Hidráulico, aprobado polo Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, respecto a a tramitación de determinadas exencións ao logro dos obxectivos ambientais recollidas no Regulamento da Planificación Hidrolóxica

Ligazón

Os comentarios e alegacións pódense realizar a través do buzón de la Dirección General del Agua  indicando no asunto: “Observacións ao RD de modificación do RPH”.

PRAZO PARA A INFORMACIÓN PÚBLICA: do 7 ao 27 de setembro de 2021, ambos incluídos.