Inicio Listado novas IP da documenta...

IP da documentación dunha modificación substancial da AAI outorgada a Cooperativas Orensanas, S.C.G. para o seu Centro de Procesado Avícola de Santa Cruz de Arrabaldo, Ourense (exp. 2018-IPPC-M-115)

Información pública

Ligazón

Prazo: 30 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia