Inicio Listado novas Informe Especia...

Informe Especial nº 01/2020. Medidas da UE no deseño ecolóxico e a etiquetaxe enerxética.

IE nº 01/2020. Medidas da UE no deseño ecolóxico e a etiquetaxe enerxética.

O Tribunal de Contas Europeo comunícalle que acaba de publicar o Informe Especial nº 1/2020 «Medidas da UE no deseño ecolóxico e a etiquetaxe enerxética: unha contribución importante ao aumento da eficiencia enerxética freada por atrasos significativos e o incumprimento das normas». O Informe pode consultarse ou descargarse no sitio web do Tribunal de Contas Europeo: http://eca.europa.eu.

Ligazón