Inicio Listado novas Proxecto sector...

Proxecto sectorial do aproveitamento hidroeléctrico de San Juan de Fecha, no río Tambre, nos concellos de Santiago de Compostela e Trazo

Avaliación ambiental estratéxica simplificada

Está a súa disposición, co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece o artigo 83.2 da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenacióno documento ambiental estratéxico e o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada Nome do plan: Proxecto sectorial do aproveitamento hidroeléctrico de San Juan de Fecha, no río Tambre, nos concellos de Santiago de Compostela e Trazo Promotor: Hidro Energía Xana, S. L. Órgano substantivo: Augas de Galicia Expediente: 2018AAE2239 Código web: 2287/2019 No caso de que o estimen conveniente, rógase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do plan.

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 18/12/2019 ata o día 24/02/2020 na seguinte ligazón