Inicio Listado novas Avaliación ambi...

Avaliación ambiental estratéxica simplificada do plan: Delimitación do solo de núcleo rural do Mosteiro, parroquia de Donas.

Avaliación ambiental estratéxica simplificada

Está a súa disposición, co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece o artigo 60.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, o documento ambiental estratéxico e o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación abiental estratéxica simplificada. Nome do plan: Delimitación do solo de núcleo rural do Mosteiro, parroquia de Donas. Promotor: Concello de Gondomar. Órgano substantivo: Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Expediente: 2019AAE2400. Código web: 2262/2019. O caso de que o estimen conveniente, rógase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do plan.

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 29/10/2019 ata o día 30/12/2019 na seguinte ligazón