Inicio Listado novas Avaliación ambi...

Avaliación ambiental estratéxica simplificada do plan: Modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal no ámbito do POL P39 Peñarredonda, A Coruña.

Avaliación ambiental estratéxica.

Está á súa disposición, co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece o artigo 60.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, o documento ambiental estratéxico e o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Nome do plan: Modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal no ámbito do POL P39 Peñarredonda, A Coruña. Promotor: Concello da Coruña. Órgano substantivo: Concello da Coruña. Expediente: 2019AAE2368. Código web:2231/2019. No caso de que o estimen conveniente, rógase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do plan.

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 05/09/2019 ata o día 05/11/2019.

Na páxina web da CMATV  está á súa disposición o documento ambiental estratéxico e o borrador Ligazón