Inicio Listado novas información púb...

información pública o estudo de impacto ambiental e a solicitude de autorización ambiental integrada para a ampliación de explotación porcina de ceba de Javier Vázquez Franco en Zas de Rei

Información Pública

ANUNCIO do 8 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e a solicitude de autorización ambiental integrada para a ampliación de explotación porcina de ceba de Javier Vázquez Franco en Zas de Rei, no concello de Melide (expediente 2018-IPPC-I-85).

Ligazón