Inicio Listado novas Apertura do trá...

Apertura do trámite de audiencia do proxecto de Real Decreto que modifica o Real Decreto 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o regulamento de instalacións térmicas nos edificios.

Trámite de audiencia

Anuncio da Subdirección Xeral de Eficiencia Enerxética polo que se dá publicidade á Resolución da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, do 2 de agosto de 2019, polo que se acorda a apertura do trámite de audiencia aos interesados na elaboración do proxecto de Real Decreto que modifica o Real Decreto 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o regulamento de instalacións térmicas nos edificios.

 

O proxecto de real decreto polo que se modifica o Real Decreto 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de Instalacións Térmicas nos Edificios, atópase ao dispor dos interesados, para o cumprimento do trámite de audiencia, na páxina web do Ministerio para a Transición Ecolóxica. https:// energia. gob.es/é-é/ Participacion/ Paginas/ Index. aspx

Ata o 16 de setembro de 2019, as eventuais alegacións ao citado proxecto de real decreto deben cursarse por correo electrónico á dirección bznsgefe@miteco.es, co formato recolleito no persoal que se pode descargar na citada páxina web.

BOE Núm 189, Xoves 8 de agosto de 2019, Sec. V-B. Pág. 44437