Inicio Listado novas AEA simplificad...

AEA simplificada Plan especial infraestruturas do vial entre Cerdedo e Caroi, concello de Cerdedo-Cotobade

Avaliación Ambiental Estratéxica

Está á súa disposición, co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece o artigo 83.2 da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación, o documento ambiental estratéxico e o borrador do seguinte: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Nome do plan: Plan especial infraestruturas do vial entre Cerdedo e Caroi, concello de Cerdedo-Cotobade. Promotor: Concello de Cerdedo-Cotobade. Órgano substantivo: Concello de Cerdedo-Cotobade. Expediente: 2019AAE2357. Código web: 2223/2019¿ No caso de que o estimen conveniente, rógase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do plan.

Ligazón