Inicio Listado novas IP do documento...

IP do documento relativo a actuacións ambientais no alto Miño - Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O.A.

Información pública

Anuncio da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O.A. relativo ás actuacións ambientais no alto Miño. Mellora da conectividade lonxitudinal, protección e restauración de hábitats prioritarios e ecosistemas degradados do rio Miño e afluentes. CLAVE: M1.444-292/2111.

Ligazón

Prazo: Vinte días hábiles, contados a partir do día seguinte da publicación deste anuncio no Boletín Oficial do Estado.