Inicio Listado novas Información púb...

Información pública do "Proxecto para a substitución da ponte sobre o río Sarria no núcleo de Supena, T.m. de Láncara (Lugo).

Información pública

Anuncio da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., polo que se somete a información pública o "Proxecto para a substitución da ponte sobre o río Sarria no núcleo de Supena, T.m. de Láncara (Lugo), PdM Miño-Sil ES010_3_CHCH0XCET29WP2537". Clave: M1.444-279/2111.

Ligazón

Prazo: Vinte días hábiles, contados a partir do día seguinte da publicación do presente anuncio no último dos Boletíns Oficiais en que se ha de publicar, Boletín Oficial do Estado e Boletín Oficial da Provincia de Lugo. Ademais quen o desexe poderán consultalo nas oficinas da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., podendo solicitar cita previa no número de teléfono 988 399 422.