Inicio Listado novas Aberto o prazo ...

Aberto o prazo de achegas para a elaboración do Estudo de Impacto da Proposta Lexislativa Europea de loita contra a deforestación importada

Participación pública

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello relativo á comercialización no mercado da Unión e á exportación desde a Unión de determinados produtos básicos e produtos asociados á deforestación e a degradación forestal e polo que se deroga o Regulamento (UE) nº 995/2010

Ligazón

Fin de consulta: 20/01/2022