Inicio Listado novas AAE Plan especi...

AAE Plan especial de reforma interior do polígono de execución urbanística nº1 do Plan xeral de ordenación municipal de Covelo

Avaliación ambiental estratéxica simplificada

Está a súa disposición co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece a Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Nome do plan: Plan especial de reforma interior do polígono de execución urbanística nº1 do Plan xeral de ordenación municipal de Covelo. Promotor e órgano substantivo: Concello de Covelo. Expediente: 2021AAE2627. No caso de que o estimen conveniente, prégase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do Plan.

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 10.01.2022 ata o día 21.02.2022 nesta ligazón