Inicio Listado novas MP núm. 1 do PR...

MP núm. 1 do PRS de incidencia supramunicipal para o asentamento industrial de Lourizán, Pontevedra

Avaliación Ambiental Estratéxica

Está a súa disposición co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece a a Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica ordinaria. Nome do plan: Modificación núm. 1 do “Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal para o asentamento industrial de Lourizán (Pontevedra)”. Promotor: ENCE ENERGÍA Y CELULOSA S.A. Órgano substantivo: Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais - Vicepresidencia Segunda e Consellería De Economía, Empresa E Innovación. Expediente: 2021AAE2624. No caso de que o estimen conveniente, prégase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do Plan.

Ligazón

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 15.11.2021 ata o día 29.12.2021.