Inicio Listado novas Información púb...

Información pública do anteproxecto de lei de arquitectura de Galicia

Información pública

ANUNCIO do 11 de novembro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, polo que se acorda someter ao procedemento de información pública o anteproxecto de lei de arquitectura de Galicia

Ligazón

Someter á información pública, por un prazo de quince días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio.