Inicio Listado novas GaIA eResiduos....

GaIA eResiduos. Quen ten obriga de utilizar esta aplicación

GaIA eResiduos

O artigo 29 da Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia indica que TODOS os documentos relacionados cos traslados de residuos dentro do ámbito da comunidade autónoma serán presentados ante o órgano competente da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia en formato electrónico a través da plataforma habilitada para o efecto, de conformidade co previsto nesta lei e na normativa que a desenvolva, neste caso a plataforma GaIA eResiduos.

Consulte toda a información en Preguntas máis frecuentes