Inicio Listado novas Modificación pu...

Modificación puntual núm. 6 do Plan xeral de ordenación municipal, San Cibrao das Viñas

Avaliación Ambiental Estratéxica

Está a súa disposición co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece a a Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Nome do plan: Modificación puntual núm. 6 do Plan xeral de ordenación municipal de San Cibrao das Viñas para a reorganización dos sistemas xerais co fin de ampliar a depuradora, e para a modificación do SUR-I1. Promotor: Concello de San Cibrao das Viñas. Órgano substantivo: Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Expediente: 2021AAE2607. No caso de que o estimen conveniente, prégase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do Plan. O prazo para esta consulta está aberto dende o día 07.10.2021 ata o día 22.11.2021.

Ligazón

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 07.10.2021 ata o día 22.11.2021