Inicio Listado novas AAI outorgada a...

AAI outorgada a Adolfo Campos Panadeiros para a explotación porcina industrial tipo mixto situada na Rocha, parroquia do Sisto, concello de Dozón (Pontevedra) (expediente 2019-IPPC-M-097).

Autorización ambiental integrada

ANUNCIO do 25 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Adolfo Campos Panadeiros para a explotación porcina industrial tipo mixto situada na Rocha, parroquia do Sisto, concello de Dozón (Pontevedra) (expediente 2019-IPPC-M-097).

Para os efectos previstos no artigo 15.5.a) do Real decreto 815/2013, sométese a información pública, durante un período de 20 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia:

DOG Núm. 64, Mércores, 7 de abril de 2021, Páx. 18147