Inicio Listado novas 3 de marzo de 2...

3 de marzo de 2021 - DÍA MUNDIAL DA VIDA SILVESTRE

Día mundial

O tema do Día Mundial da Vida Silvestre 2021, "Os bosques e os medios de subsistencia: sustentar ás persoas e preservar o planeta" trata de arroxar luz sobre os vínculos entre o estado dos bosques e terreos boscosos do noso planeta e a preservación dos millóns de medios de subsistencia que dependen directamente deles, prestando particular atención aos coñecementos tradicionais das comunidades que xestionaron os ecosistemas forestais e a súa vida silvestre durante séculos. Isto axústase aos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable das Nacións Unidas 1, 12, 13 e 15, e aos seus amplos compromisos de aliviar a pobreza, asegurar o uso sustentable dos recursos e conservar a vida na terra.

Ligazón