Inicio Listado novas AAE Plan xeral ...

AAE Plan xeral de ordenación municipal do concello de Abegondo

Avaliación Ambiental Estratéxica

Está a súa disposición co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica ordinaria. Nome do plan: Plan xeral de ordenación municipal do concello de Abegondo. Promotor: Concello de Abegondo. Órgano substantivo: Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Expediente: 2020AAE2425. Código web: 2324/2020. No caso de que o estimen conveniente, prégase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do Plan.

Ligazón

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 25/06/2020 ata o día 25/08/2020.