eResiduos


Como Xestor ou Produtor de residuos poderá neste módulo...

     Cumprir coas súas obrigas no traslado de residuos

     Realizar a levanza do arquivo cronolóxico

     Xerar informes anuais do seu arquivo cronolóxico

eTramitacion


Como persoa obrigada a comunicar as súas actividades en materia de xestión e/ou produción de residuos poderá neste módulo...

     Presentar de xeito telemático a comunicación para a súa incrición como Transportista Profesional

     Actualizar a información básica da súa entidade neste Rexistro