@ Introduza o email asociado a unha conta da plataforma